Firma Tenzoterma, založená v r. 1993, sa zameriava na výrobu hladinomerov, tlakomerov, teplomerov a meračov prietoku pre priemyselné aplikácie. Naše výrobky domácej produkcie sú chránené autorským osvedčením a svojimi vlastnosťami predstavujú európsky a svetový štandard za neporovnateľne výhodnejšie ceny.

Náš nosný výrobný program tvoria hladinomery, tlakomery, teplomery a merače prietoku pre priemyselné aplikácie so štandardným prúdovým alebo napäťovým výstupom. Hladinomery a tlakomery sú založené na tenzometrickom princípe s použitím senzorov americkej firmy MOTOROLA, teplomery na teplotne závislom odpore Pt100. Elektronické obvody prevodníkov sú vyrábané hybridnou technológiou klasických súčiastok a súčiastok pre SMD montáž. Výsledkom sú malé rozmery, veľké funkčné možnosti a vysoká spoľahlivosť. Za zmienku stojí aj možnosť napájania pri nižšom napätí, a to už od 8V. Pri kalibrácii snímačov sú použité tlakové normály overené metrologickým ústavom.

Najdôležitejšími parametrami sú presnosť, teplotná stálosť, spoľahlivá tesnosť a odolnosť voči zatečeniu. Na zabezpečenie požadovaných vlastností uskutočňujeme pri výrobe a nastavovaní teplotnú kompenzáciu ofsetu, zisku a linearizáciu výstupného signálu. Mechanická časť je zabezpečená dvojakou tesnosťou. Leštený nerezový materiál, tvoriaci obal sondy, zabezpečuje výrobkom dlhú životnosť, spoľahlivú ochranu a pekný vzhľad.

Okrem uvedených výrobkov poskytujeme ako subdodávku zobrazovacie zariadenia s možnosťou sledovania a riadenia technologických procesov. Pre zabezpečenie vysokej spoľahlivosti a ochrany voči statickej elektrine a indukovaným napätiam dodávame tiež prepäťové ochrany.

Úspešné používanie našich hladinomerov, tlakomerov a teplomerov na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí je známkou kvality. Na svojej dlhoročnej výrobno-vývojovej ceste sme získali veľa cenných skúseností.

Chceme byť aj Vaším spoľahlivým a rýchlym dodávateľom požadovaných výrobkov pre Vaše potreby.

Hlavná stránka
Späť