Teplotná sonda - typ TSV 100 - vyhotovenie vzdušné
Teplotná sonda - typ TSP 100 - vyhotovenie ponorné
Teplotná sonda - typ TSJ 100 - vyhotovenie do jímky
Teplotná sonda - typ TSR 100 - vyhotovenie rozdelené
NIVOFIX - kontinuálne meranie výšky hladín veľmi znečistených vôd a agresívnych kvapalín
Kontinuálne meranie rozdielu výšky hladín meracím zariadením NIVOFIX-D
Dotykový hladinový spínač HS-12
Univerzálny digitálny merač UNI-07 napájaný z prúdovej slučky 4 - 20 mA
Diferenčný tenzometrický tlakomer DTT 001
Tenzometrický tlakomer TT 001
Tenzometrický tlakomer TH 001
Prevodník R/I
Aerometer

Hlavná stránka
Späť