Kontinuálne meranie rozdielu výšky hladín meracím zariadením NIVOFIX D


NIVOFIX-D je meracie zariadenie, ktoré bolo vyvinuté firmou TENZOTERMA za účelom riadenia česlí v čistiarňach odpadových nečistôt a prietoku odpadovej vody. Ide o meranie vo veľmi znečistenom prostredí.
Využili sme nepriame meranie metódou prebublávania, ktorá je podrobne popísaná v našich katalógových listoch. Rozdiel je len v použití diferenčného tlakového snímača a dvoch nezávislých elektromagnetických púmp emitujúcich vzduch do systému pred membránou a za membránou tlakového senzora. Rozdiel hladín spôsobí rozváženie tenzotermického mostíka, ktoré je priamo úmerné rozdielu hladín.

Výhody meracej metódy:
 • vysoká presnosť
 • malé rozmery
 • nízka spotreba
 • jednoduchá montáž
 • samočistiaca schopnosť
 • odolnosť aj voči najagresívnejším a najznečistenejším kvapalinám
 • bezkonkurenčne nízka cena
 • záručný aj pozáručný servis
 • takmer žiadna údržba

Meracie zariadenie má nasledujúce možnosti:
 • zobrazenie meranej veličiny na digitálnom meradle
 • možnosť nastavenia dvoch komparačných hladín s následným releovým a svetelným vyhodnotením
 • prúdový výstup do meracieho dispečingu

Charakteristické údaje:
Napájacie napätie24V jednosmerných
Presnosť merania± 0,25%
Teplotná kompenzácia ofsetu a zisku-10°C - +40°C
Prevádzková teplota-20°C - +70°C
Výstupný signál4 - 20mA, 0 -20 mA, 0 - 1V, 0 - 5V
Teplota mernej kvapalinynerozhoduje
Rozmery250x200x70mm
Hlavná stránka
Späť