NIVOFIX - kontinuálne meranie výšky hladín veľmi znečistených vôd a agresívnych kvapalín

Meranie výšky hladín veľmi znečistených vôd a agresívnych kvapalín patrí do kategórie obtiažnych meraní, pretože podmienky s ktorými treba počítať sú veľmi náročné na kvalitu meracieho zariadenia a najmä jeho životnosť a reprodukovateľnosť merania. Najbežnejším spôsobom merania sú tenzometrické alebo ultrazvukové hladinomery. Avšak v tejto oblasti môže byť ich použitie obmedzené. Nerezová membrána vo veľmi agresívnych kvapalinách dlho nevydrží a v biologicky znečistených vodách sa zanesie rôznymi usadeninami, ktoré ovplyvňujú kvalitu membrány a tým aj presnosť merania. Ultrazvukvé prístroje sú pomerne drahé a nie sú vhodné pre všetky aplikácie, pretože v prípade občasného výskytu silnej vrstvy plávajúcej peny nedokážu určiť úroveň hladiny. Aby sme sa vyhli uvedeným problémom, navrhli sme nepriamu metódu merania, ktorú je možné realizovať za pomerne nízku cenu, dosiahnuť vysokú presnosť, spoľahlivosť a hlavne odolnosť voči agresívnym kvapalinám, pričom nezáleží na teplote kvapaliny. Ide o tzv. bublinkovú metódu. Miniarúrna elektromagnetická pumpa emituje po kvantách do uzavretého systému vzduch, čím vytláča kvapalinu z ponorenej časti trubice. V okamihu vytláčania nastane prebublávanie. Tlak v uzavretom pneumatickom systéme sa ustáli na hodnote rovnej hydrostatickému tlaku kvapaliny o výške ponorenej časti trubice. Emitácia vzduchu elektromagnetickou pumpou je nastavená tak, aby prebublávanie boli minimálne a tlakové zmeny v systéme zanedbateľné. Elektromagnetická pumpa je časovo riadená a pracuje v impulznom režime. Znižuje sa spotreba a predlžuje životnosť. Tlak sa meria tlakovou sondou s výstupom 4 - 20mA, 0 - 20mA, napájanie systému je 24V/80mA. Materiál ponorenej trubice sa volí podľa meraného média (plast, sklo). Prebublávanie má dôležitú úlohu prečisťovania ústia trubice od usadenín a nánosov.
Aplikačné možnosti sú veľmi rozmanité. Jedným z možných využití je meranie prietokov. Ako subdodávku zabezpečujeme meracie riadiace systémy s možnosťou riadenia a vyhodnocovania technologických procesov. Taktiež zabezpečujeme dodávku rôznych druhov meracích žľabov, ktoré v súčinnosti s meraním výšky hladiny merajú prietoky v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v čistiarňach odpadových vôd.
Meracie zariadenie NIVOFIX vyrábame v dvoch vyhotoveniach. Základné vyhotovenie je v tvare valca so štandardným prúdovým výstupom 4 - 20mA. Rozšírené vyhodnotenie je doplnené voči základnému o 3 1/2 miestny LCD displej na zobrazenie meranej veličiny. V tomto prípade je meracie zariadenie umiestnené v plastickej skrinke SAREL.
Charakteristické údaje:
Maximálny rozsah (voliteľný)0 - 10m
Presnosť merania± 0,25%, ± 0,5%
Napájacie napätie35V/80mA
Výstupný signál4 - 20mA, 0 -20 mA, 0 - 1V, 0 - 5V
Teplota meranej kvapalinynerozhoduje
Prevádzková teplota-25 - 70°C
Zapojeniedvojvodičové, trojvodičové
Rozmerypriemer = 50mm, dĺžka = 250mm
Hlavná stránka
Späť