Dotykový hladinový spínač HS-12

Potreba regulácie čerpadiel alebo iných zariadení v závislosti na výške sledovanej kvapaliny patrí medzi najrozšírenejšie spôsoby riadenia.
V snahe o čo najväčšiu univerzálnosť a odolnosť i vo veľmi ťažkých prevádzkach firma TENZOTERMA vyvinula dotykový hladinový spínač HS-12, založený na vysokofrekvenčnom princípe, ktorý spočíva v zatlmení vysokofrekvenčného obvodu prítomnosťou kvapaliny. Táto zmena je elektronicky vyhodnocovaná v samotnom spínači, ktorého výstupný tranzistor s otvoreným kolektorom umožňuje spínať vhodné relé, ktoré je súčasťou regulácie.

Výhody HS-12:
  • bezpečné napájacie napätie 12 - 24V jednosmerných
  • galvanické oddelenie od meraného média
  • žiadne mechanické namáhanie
  • jednoduchá montáž
  • necitlivosť na agresívne vplyvy a nečistotu
  • možnosť pripojenia na jestvujúce vyhodnocovacie a riadiace systémy
  • nízka cena

Charakteristické údaje:
Napájacie napätie12 - 24V jednosmerných
Výstupotvorený kolektor pramy aj negovaný 0,2A; 24V
Rozmeryvalec s priemerom 50mm, výška 50mm
Materiálsilon, PVC
Osadeniezavesením so závažím, mechanickým uchytením
Hlavná stránka
Späť