Diferenčný tenzometrický tlakomer DTT 001

DTT 001 Diferenčný tlakomer DTT 001 sa od štandartných tlakomerov vyrábaných firmou TENZOTERMA odlišuje iba mechanickým prevedením, ktoré umožňuje pripojenie snímača na dve rôzne tlakové odberové miesta. Princíp merania hladiny diferenčným spôsobom umožňuje merať výšku vodného stĺpca aj v tom prípade keď na kvapalinu pôsobí prídavný prevádzkový tlak. Ak zabezpečíme, že na vzťažnú stranu membrány bude pôsobiť hydrostatický tlak spolu s prevádzkovým tlakom, potom docielime vzájomnú kompenzáciu prevádzkového tlaku a tenzotermický snímač reaguje iba na hydrostatický tlak kvapaliny. Najčastejšie využitie má DTT 001 vo vykurovacích systémoch. Maximálna prevázdková teplota je limitovaná použitým tenzometrickým snímačom firmy MOTOROLA. Výrobca doporučuje prevádzkovú teplotu do 80°C, maximálne 125°C. Pri vyšších teplotách doporučujeme urobiť mechanické oddialenie odberového miesta pomocou vhodnej prepojovacej rúrky (cca 1/2m), aby sa vytvoril teplotný spád, ktorého dôsledkom bude prijateľná teplota pôsobiacej kvapaliny na tenzometrický snímač.
Ďaľšou možnosťou využitia je meranie prietokov diferenčným tlakomerom DTT 001 z rozdielu tlakov pred a za clonou v potrubí. Pri práci s diferenčnými tlakomermi treba dodržiavať pri inštalovaní alebo demontáži také opatrenia, aby nedoško k poškodeniu membrány tenzometrického senzora. Mechanické ukončenie vstupov diferenčného tlakomeru pružne prispôsobíme potrebám odoberateľa. V prípade potreby zabezpečíme montáž, záručný a pozáručný servis.

Charakteristické údaje:
Maximálny prevádzkový tlak1MPa
Maximálny diferenčný tlak0 - 300kPa
Presnosť merania± 0,25%
Napájacie napätie8 - 40V jednosmerných;
Teplotná kompenzácia offsetu a zisku0 - 85°C
Výstupný signál4 - 20mA, 0 -20 mA, 0 - 1V, 0 - 5V
Prevádzková teplota0 - 85°C
Zapojeniedvojvodičové, trojvodičové
Materiálnerez
Rozmerypriemer = 29mm, dĺžka = 100mm
Hlavná stránka
Späť