Aerometer

Je určený na meranie prietoku vzduchu alebo plynov, prípadne na meranie ich rýchlosti prúdenia. Pozostáva z meracej sondy a vyhodnocovacej jednotky.
Vyhodnocovacia jednotka je osadená procesorom, ktorý uožňuje pomerne široké možnosti nastavenia parametrov merania. Je vybavená dvojriadkovým displejom s rotáciou, čo dovoluje sledovať rýchlosť prúdenia, aktuálny prietok, celkový prietok a prietok v ľubovolnom časovaom intervale.
V základnom prevedení nemá žiadne ovládacie prvky, jeho obsluha je preto veľmi jednoduchá. Počítadlo celkového prietoku vo voliteľných objemových jednotkách je ulovateľné len servisným pracovníkom. Počítadlo dielčieho prietoku je nulovateľné v ľubovolných časových intervaloch permanentným magnetom po priložení na príslušné miesto na krabicu jednotky.

Vlastnosti vyhodnocovacej jednotky
 • žiadne ovládacie prvky
 • možnosť vzbavenia viacerými relé, ktoré môžu byť spínané alebo rozpínané pri nastavených úrovniach prietoku alebo voliteľnom počte objemových jednotiek
 • voliteľné parametre: prúdový vstup, napäťový výstup s voliteľným rozsahom v objemových jednotkách, prierez potrubia, vstupný rozsah sondy, voliteľné objemové jednotky, rotácia zobrazovaných hodnôt, min. nemeraný prietok, spriemerovanie 1 až 10 po sebe nasledujúcich hodnôt.
 • možnosť pripojenia k PC ľubovolným rozhraniam podľa požiadaviek odoberateľa
 • meranie prietoku počas ľubovolného časového intervalu
Voliteľné parametre vyhodnocovacej jednotky
 • prúdový výstup 0-20 mA, 4-20 mA
 • napäťový výstup 0-5 V, 0-10 V
 • priemer potrubia 6,5-195 cm (prierez 33-30000cm2)
 • objemové jednotkz l/s, l/min, m3/hod
 • rotácia displeja 1-20s
 • maximálny výstup 1-30000 predvolených objemových jednotiek
 • nameraná rýchlosť 1-1000cm/s
 • zobrazenie aktuálneho prietoku vypočítaného z 1-10 po sebe nasledujúcich meraní
Režim spínania relé
 • impulzný - 1 zopnutie po pretečení 1-10000 zvolených objemových jednotiek
 • komparačný -zopnutie a rozopnutie pri zvolenej úrovni v intervale 1-30000 objemových jednotiek
Meracia sonda pracuje na termickom princípe. Výstupný signál je nezávislý od teploty a tlaku meraného plynu. Teleso sondy je vyhotovené z antikoru. Osadzuje sa do potrubia s kruhovým prierezom alebo s prierezom obdĺžnikovým (štvorcovým). Môže byť použitá aj na reguláciu rýchlosti prúdenia alebo prietoku plynov, na meranie prúdenia vzduchu do spaľovacích a vznetových motorov, v klimatizačných zariadeniach, pri kontrole vetrania, pri kontrole stavu vzduchových filtrov, na meranie účinnosti kompresorov a dúchadiel, na meranie rýchlosti vetra vo voľnom priestranstve alebo v tuneloch.

Vlastnosti sondy
 • analógový výstup nezávislý od tlaku meraného plynu
 • aktívna kompenzácia teploty
 • lineárny výstupný signál
 • žiadne pohyblivé časti
 • žiadna tlaková strata

Technické parametre aerometra:
Napájacie napätie230V striedavých
Maximálny príkon zariadenia10W
Napájacie napätie sondy24±4V jednosmerných
Teplota prostredia pre senzor-10°C až +50°C
Teplota meraného médiamax 100°C
Prevádzkový tlakdo 16bar
Maximálna rýchlosť prúdenia plynov60m/s
Presnosť merania±2%
Časový interval merania1s
1 relé v základnom prevedení
Krytie IP 65
Výstup pe PC podľa požiadavky odoberateľa
DN potrubia pri bežnom prevedení65 - 500mm
Preimer senzora sondy10mm
Maximálna dĺžka kabeláže sondydo 1000m

Na základe konzultácie sú po úprave technických parametrov možné aj iné aplikácie.

Hlavná stránka
Späť