História firmy siaha až do čias bývalého Československa, ked ešte nikto nedúfal, že bude možné "podnikať" v odbore, ktorý najviac umožní "firme" rozvinúť svoje možnosti.

Toto jej umožnila až pôda pre samostatné podnikanie. Nezľakli sme sa počiatočných tažkostí, ktoré samostatné podnikanie so sebou častokrát prináša. Nadšenie a zapálenie pre dobrú vec čoskoro priniesli svoje ovocie v podobe úspechov v odbyte novovivinutých výrobkov, ktoré boli spoľahlivé - ale hlavne nepomerne lacnejšie ako podobné v ponuke z dovozu zo zahranicia. Najmä spolahlivosť a cenovú dostupnosť ocenujú menší odberatelia, ktorých si majitel firmy váži rovnako ako veľkoodberateľov s renomovaným menom. Jeho práca mu je od počiatku zároven aj koníčkom. Preto nikdy neľutuje čas a námahu, vynaloženú pre klienta.

Firma dáva veľký dôraz na imidž, ktorý sa prezentuje milou ochotou všetkých jej zamestnancov. Od jej vzniku má nulovú fluktuáciu. Zamestnanci spoločnosti tu pracujú s nadšením a s láskou. Neľutujú prácu navyše pre zachovanie dobrého mena firmy. Zamestnanci sa úplne stotožnili s filozofiou firmy - byt najspolahlivejším a najrýchlejším dodávatelom na trhu.

Spoločnosť svoj výrobný program neustále rozširuje. Pre stabilitu na trhu je to nevyhnutnosť, nakoľko konkurencia je dosť veľká a možnosti odbytu obmedzené. Pre firmu je veľkým prínosom aktívna spolupráca s jej odberateľmi, čím vznikajú nové nápady a námety, ktorými sa obohacuje sortiment výrobkov. Hlavným a nosným programom je meranie výšky hladín, tlakov a prietokov odpadových vôd, teplôt, rýchlostí, množstva pretečeného vzduchu. Vývoj však ponúka riešenia pre najširišie spektrum individuálnych požiadaviek súvisiacich s meraním a reguláciou najrozmanitejších technologických procesov.

V súčasnosti sa venujeme širšiemu presadeniu sa aj mimo Slovenskej republiky, chceme byť známi a vyhľadávaní aj v cudzine. Spolahlivosť a nízka cenová náročnosť výrobkov našej firmy je toho vynikajúcim predpokladom.

Hlavná stránka
Späť