Zľavy

 

- pri odbere nad 10 ks

5%

- pri odbere nad 20 ks

10%

Dodacie lehoty
Sú závislé na počte objednaných výrobkov a momentálnej vyťaženosti firmy. Obvyklou dodaciou lehotou je 1 až 3 týždne od obdržania objednávky. Pri expresnom vyhotovení uplatňujeme prirážku vo výške 5%.

Súčasť dodávky
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je špeciálny prívodný kábel s trubičkou, vyrovnávajúcou atmosferický tlak na vzťažnej strane membrány senzoru. V cene snímača nie je zahrnutá dodávka prívodného kábla.

Ceny (bez DPH)

 

Špeciálny kábel s trubičkou XZEAP - 1 meter

3 ,80

Tenzometrický hladinomer typ TH001

      265,00 €

Tenzometrický hladinomer typ TH002 - nerez. membrána

325,00 €

Tenzometrický tlakomer typ TT001

265,00 €

Tenzometrický tlakomer typ TT002 - nerez. membrána

325,00 €

NIVOFIX: meranie výšky znečistených alebo agresívnych kvapalín

300,00 €

NIVOFIX-D: meranie výšky rozdielu hladín znečistených alebo agresívnych kvapalín

350,00 €

Registračný prietokomer BUBBLE-FLOW

800,00 €

Diferenčný tenzometrický tlakomer typ DTT001

280,00 €

Odporový prevodník OP 01 5-105ohm

60,00 €

Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-12

80,00 €

Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-14

80,00 €

Vysokotlakový hladinový spínač HS-13

80,00 €

Teplotná sonda: vyhotovenie vzdušné typ TSV100

105,00 €

Teplotná sonda: vyhotovenie ponorné typ TSP100

120,00 €

Teplotná sonda: vyhotovenie do jímky typ TSJ100

125,00 €

Teplotná sonda: vyhotovenie rozdelené typ TSR100

125,00 €

Digitálne meradlo napájané z prúdovej slučky typ UNI 07

 (4-20mA)

95,00 €

Spínač prúdenia vzduchu VS-01

220,00 €

Meracia rýchlostná sonda VQM-01 - meranie rýchlosti prietoku a pretečeného množstva vzduchu

495,00 €

 

Hlavná stránka

Späť