Zľavy
- pri odbere nad 10 ks
5%
- pri odbere nad 20 ks10%
Dodacie lehoty
Sú závislé na počte objednaných výrobkov a momentálnej vyťaženosti firmy. Obvyklou dodaciou lehotou je 1 až 3 týždne od obdržania objednávky. Pri expresnom vyhotovení uplatňujeme prirážku vo výške 5%.
Súčasť dodávky
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je špeciálny prívodný kábel s trubičkou, vyrovnávajúcou atmosferický tlak na vzťažnej strane membrány senzoru. V cene snímača nie je zahrnutá dodávka prívodného kábla.
Ceny (bez DPH)
Špeciálny kábel s trubičkou XZEAP - 1 meter70 Sk
Tenzometrický hladinomer typ TH0017400 Sk
Tenzometrický hladinomer typ TH002 - nerez. membrána9800 Sk
Tenzometrický tlakomer typ TT0017400 Sk
Tenzometrický tlakomer typ TT002 - nerez. membrána9800 Sk
NIVOFIX: meranie výšky znečistených alebo agresívnych kvapalín8900 Sk
NIVOFIX-D: meranie výšky rozdielu hladín znečistených alebo agresívnych kvapalín10500 Sk
Registračný prietokomer BUBBLE-FLOW23000 Sk
Diferenčný tenzometrický tlakomer typ DTT0017900 Sk
Odporový prevodník OP 01 5-105ohm1400 Sk
Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-12980 Sk
Vysokofrekvenčný hladinový spínač HS-141500 Sk
Vysokotlakový hladinový spínač HS-132250 Sk
Teplotná sonda: vyhotovenie vzdušné typ TSV1002600 Sk
Teplotná sonda: vyhotovenie ponorné typ TSP1003300 Sk
Teplotná sonda: vyhotovenie do jímky typ TSJ1003500 Sk
Teplotná sonda: vyhotovenie rozdelené typ TSR1003500 Sk
Digitálne meradlo napájané z prúdovej slučky typ UNI 07 (4-20mA)2400 Sk
Spínač prúdenia vzduchu VS-015400 Sk
Meracia rýchlostná sonda VQM-01 - meranie rýchlosti prietoku a pretečeného množstva vzduchu14800 Sk
UZMET: merač zemného odporu12800 Sk
Merač prietoku kvapalín DHV 01: bez použitia merného žľabu, v cene zahrnutá montáž zariadenia68000 Sk
Hlavná stránka
Späť